Trakya Üniversitesi 270 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor

trakya-univesitesi

Trakya Üniversitesi Ebe, Hemşire Laborant ve sağlık teknikeri dahil 270 sözleşmeli sağlık personeli alımı başladı. İşte başvuru şartları

Hemşire 100 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşire 48 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

Hemşire 15
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun
Bakım alanında tecrübeli olmak.

Hemşire 15
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup,
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1
yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

Hemşire 1
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup,
terapötik aferez merkezinde lipit aferez ve plazmaferez
işlemlerinde en az 1 yıl tecrübeli ve eğitim sertifikasına sahip
olmak

Hemşire 1 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Organ nakli konusunda en
az 1 yıl klinik deneyimi olmak.

Ebe 5 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak

Eczacı 5 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

Fizyoterapist 5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

Laborant 16 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olmak

Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup en az 10 yıl
alanında tecrübeli olmak

Laborant
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup 2 yıl
transfüzyon merkezinde kan gruplama ve transfüzyon öncesi
uygunluk testleri alanında çalışmış olmak,

Sağlık Teknikeri

Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup Stereotaktik
radyocerrahi tedavisi planlama sertifikasına ve en az 1 yıl
3.basamak hastanede çalışma tecrübesine sahip olmak

Sağlık Teknikeri

Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup en az 1 yıl alanında
tecrübeli olmak

Sağlık Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup
patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji
alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
Sağlık
Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup,
patoloji laboratuvarında kullanılan imminohisto kimyasal boyama
yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Sağlık
Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup,
patolojide yeni nesil dizileme ve diğer moleküler patoloji
yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Sağlık
Teknikeri 2 Diyaliz Bölümü Önlisans Mezunu olmak

Sağlık
Teknikeri 2 Eletronörofizyoloji programı Önlisans Mezunu olmak

Sağlık
Teknikeri 7 Anestezi Programı Önlisans Mezunu olmak

Sağlık
Teknikeri 5 Eczane Hizmetleri Programı Önlisans Mezunu olmak

Sağlık
Teknikeri 1 Nükleer Tıp Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak

Sağlık
Teknikeri
Laborant ve Veteriner Sağlığı Önlisans Mezunu olup Deney
hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak

Sağlık
Teknikeri

Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı
Önlisans Mezunu olup Solunum Fonksiyon Testleri konusunda
tecrübeli olmak

Röntgen
Teknisyeni

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak
Temel CT uygulamaları, Vasküler CT uygulamaları (Beyin,
Boyun, Pulmoner, Aortografi, Perferik, CTA), Kardiyak CT
uygulamaları (CA Skorlama, Koroner CTA, Kardiyak
Fonksiyonel) alanında kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak

Röntgen
Teknisyeni
5 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup,
1,5T MR cihazında en az 2 yıl deneyimli olmak

Röntgen
Teknisyeni
10 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup,
alanında en az 2 yıl çalışmış olmak

Röntgen
Teknisyeni
1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup,
en az 1 yıl PET-CT görüntüleme tecrübesine sahip olmak

Röntgen
Teknisyeni
5 Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu
olmak

Psikolog 2 Psikoloji Lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanından yüksek
lisans yapmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

Fizik Lisans Mezunu olup, Sağlık Fiziği, Radyoterapi Fiziği,
Nükleer Tıp Fiziği veya Diagnostik Radyoloji Fiziği alanlarının
birinde yükseklisans yapmış olmak
132 Diğer Sağlık
Personeli
3 Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup en az 2 yıl alanında tecrübeli
olmak.

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1 – Kimlik Belgesi fotokopisi,

2 – Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3 – Başvurulan unvan için istenmiş ise eğitim, sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye ilişkin belge

4 – Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge

5 – 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.


KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen kadro adeti kadar asıl aday belirlenecek asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır