TÜBİTAK 11 Personel Alıyor

Tubitak sofor-personel-alimi

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI TEST VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

TÜBİTAK
BİLGEM / TEST VE
DEĞERLENDİRME
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1 TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1.01
AR-GE
Personeli
(Araştırmacı)
Lisans Bölümleri
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4 KOCAELİ

TÜBİTAK
BİLGEM / TEST VE
DEĞERLENDİRME
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1 TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1.02
AR-GE
Personeli
(Araştırmacı)
Lisans Bölümleri
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3 KOCAELİ
Alanında en az 2
(iki) yıl meslek
tecrübeye sahip
olmak

TÜBİTAK
BİLGEM / TEST VE
DEĞERLENDİRME
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1 TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1.03
AR-GE
Teknisyeni
Lise ve Önlisans Bölümleri
Meslek lisesi ve dengi okulların Elektrik-Elektronik
Teknolojisi veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
alanlarından birini bitirmiş olmak ve ardından
Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans
eğitimi veren Endüstriyel Elektronik, Elektronik veya
Elektrik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2 KOCAELİ

TÜBİTAK
BİLGEM / TEST VE
DEĞERLENDİRME
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1 TBTK.BİLGEM.TDBY.2020-1.04
AR-GE
Teknisyeni
Önlisans Bölümleri
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve
Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme
Teknolojisi, Telekomünikasyon, Haberleşme,
Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme,
Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik,
Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi,
Kontrol ve Ölçü Aletleri, Otomasyon, Bilgi Güvenliği
Teknolojisi veya İnternet ve Ağ Teknolojileri
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2 KOCAELİ

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve
Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 05.10.2020