Türkçe’nin kaderini değiştirdi! Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir?

karamanoglu-mehmet-bey-kimdir

Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 742 sene evvel duyurduğu “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka diğer dil kullanmaya.” fermanıyla resmiyet ve itibar kazanmıştır.

Türkçenin kaderini değiştiren adam Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir? İşte Karamanoğlu Mehmet Bey’in yaşam hikayesi haberimizde…

Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir? Türkçe’nin kaderini değiştirdi

Geçmişi binlerce sene evvele dayanan, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insanlar tarafından konuşulan Türkçe, 13. yüzyıldada halk arasında konuşulmasına rağmen devlet yazışmalarında kullanılmamaya başlandı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderi, Konya etrafında kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de duyurduğu bir fermanla değişti. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey’in biyografisi…

KARAMANOĞLU MEHMET BEY KİMDİR?

Tam doğum tarihi bilinmeyen Karamanoğlu Mehmet Bey, babası Kerimüttin Karaman Bey’in öldürülmesinden sonra 8 sene kardeşleriyle beraber gözden uzak hayat sürmüş, 21 yaşında beyliği toparlayarak beyliğin başına geçmiştir. Kerimüttin Karaman Bey’in büyük oğludur. 1261-1277 seneleri arasında beyliği yönetmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey kendini çok iyi yetiştirmiştir. Niğde Emiri Hatiroğlu Şerafettin, Memluk sultanına güvenerek Moğollara karşı isyan ettiği sırada Karamanoğlu Mehmet Bey de onun yanında saf tutmuştur. Bundan ötürü Şerafettin Bey Ermenek tarafındaki askeri kumandanlığını Karamanoğlu Mehmet Bey’e vermiştir. Bundan sonra Mehmet Bey her sene Selçuk hazinesine göndermekte bulunduğu vergiyi kesmiştir. Ermenek kumandanlığının eski sahibi Bedrettin İbrahim, Karamanoğlu Mehmet Bey üstüne bir kuvvet göndermiştir. Bunun üstüne sarp yerlere çekilmiş olan Mehmet Bey, Göksu Derbendinde ani bir taarruzla Bedrettin kuvvetlerini bozguna uğratmıştır.

1276 senesinde gerçekleşen bu hadise Karamanoğullarının şöhretinin yükselmesine sebep olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey kazandığı başarıları Memluk Sultanı Baybars’a bildirmiştir. Sultan Baybars’ın Elbistan sahrasında 15 Nisan 1277’de Moğol kuvvetlerini yenmesi Karamanoğlu Mehmet Bey’i cesaretlendirmiştir. Mehmet Bey, Memluk sultanının Moğol ve Selçuklu kuvvetlerini yendiğini haber alınca Aksaray’a saldırıda bulunmuş fakat başarılı olamamıştır. Onun vaktinde Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Ankara, Konya, Akşehir, Afyon ve Kütahya Karamanoğlu hâkimiyetine katılmıştır. Konya’yı zapt ederek, babası Karaman Bey’in intikamını almıştır. Mehmet Bey Konya’yı aldıktan sonra Selçuklu tahtına, Sultan II. İzettin Keykavus’un oğlu Gıyasettin Siyavuş’u (Cimri) 12 Mayıs 1277’de çıkartmıştır.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’da kalması Moğol baskısından ötürü uzun süreli olmamıştır. Kendisi fakat Konya’da 37 gün ancak kalmıştır. Moğol baskısından ötürü Mut taraflarına gitmiştir. Konya önlerine gelen Sahip Ata ise Mehmet Bey’i takip etmeye başlamıştır. Mehmet Bey hükümdar ilan ettiği Siyavuş’u savaşa sokmayarak onu içerlerde müstahkem bir yere gönderdikten sonra kendisi iki kardeşi, amcaoğulları ve bir kısım kuvvetle Moğollara saldırmıştır. Moğollar Mehmet Bey ile kardeşlerini ve amcaoğullarını öldürmüşlerdir. Bu hadise 1277 tarihinde gerçekleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 senesinde Karadağ yakınlarındaki Kızıldağ’da Selçuklu sultanı ile bir araya getiren Tatar Hasan Giray Han ve ordularıyla girdikleri savaşta kardeşleri Halil ve Kasım Beylerle beraber şehit olmuştur. Bazı kaynaklarda yanında bulunup şehit olan kardeşleri Tanu ve Zekeriya olarak nakledilmiştir. Mezarı Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan Köyü’nde bulunmaktadır.

Türkçe’nin kaderini değiştirdi! Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir?

Geçmişi binlerce sene evvele dayanan, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan doğrulusunda konuşulan Türkçe, 13. yüzyılda halk arasında konuşulmasına rağmen devlet yazışmalarında kullanılmamaya başlandı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderi, Konya etrafında kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de duyurduğu bir fermanla değişti. Türkçe, Mehmet Bey’in “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka diğer dil kullanmaya.” fermanıyla resmiyet ve itibar kazandı.

Türk kültürünün korunması, istikbal nesillere aktarılması ve ulus bilincinin sağlanmasında en asli miras olan Türkçenin öneminin vurgulandığı bu fermanla, Türkçe ilk defa resmi dil kabul edildi. Bu adımla tekrardan yaşam bulan Türkçe, devlet dilinde ağırlığı tespit edilen Arapça ve Farsça’ya karşı mühim bir ağırlık kazanmış oldu.

Türk Dil Bayramı ne zaman? Karaman’da Türk Dil Bayramı coşkusu