Türkiye İstatistik Kurumu 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

istatistik-kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı…

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı

Mobil Uygulama Geliştiricisi

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Devops Mühendisi

İş Analisti

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınav 01/09/2020 ile 04/09/2020 tarihleri arasında saat 09:30’da,Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 10/08/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten
sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi

Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 28/08/2020 tarihinde ilan edilecektir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.