Türkiye Şeker Fabrikaları 13.754 Ton İhraç Amaçlı Şeker Satacak

seker-fab

Toplam 13.754 ton C şekeri Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikamız ambarlarında teslim esasına göre, ihraç maksadıyla, açık ihale usulü ile satılacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Toplantı Salonu

b) Geçici Teminat : İşin geçici teminatı teklif tutarının % 3’ü olup; geçici teminatı olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.

c) Tekliflerin geçerlilik süresi : Teklifler en az 45 gün geçerli olacaktır.

4-Bağlantı, şartnamemize uygun en yüksek tutardaki teklifi veren yurt içi ve/veya yurt dışı alıcı iştirakçilerle yapılacaktır.

5-Bu işe ait şartname T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 0001 0017 4537 7119 5850 24 no.lu hesabına 200,- TL yatırılarak Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığından temin edinilebilir.

6-Teklifler; Geçici teminat mektupları (nakit olduğu takdirde ise teminatın yatırıldığına dair belge) ile birlikte ve üzerinde “ŞEKER İHRACI ” ibaresi yazılı kapalı zarflar içerisinde; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü (Giriş Kat) Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir/Ankara adresine, ihale tarihi 12/07/2021, Pazartesi günü, saat 12:00’ye kadar elden teslim edilmiş olacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dahil her ne sebeple olursa olsun geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7-Firma yetkililerinin aynı gün saat 14:00 de Şirketimizde bulunmaları gerekmektedir.

8-Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya fazlasını ihale etmekte, ihaleyi pazarlıkla sonuçlandırmakta, açık arttırmaya dönüştürmekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.