Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı 55 Temizlik Görevlisi alacak

Taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücret artışı

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem
üzerinden online olarak yapılacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 75 Kişi
En az 2 yıllık yükseköğretim (ön lisans) mezunu olmak
a) Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu ve
14 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmak ve geçerlilik
süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip
olmak.
c) Erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm boy şartını
sağlıyor olmak.

Temizlik Görevlisi 55 kişi
En az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezunu olmak (Lise veya dengi)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26/04/2021 tarihinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır.


2) Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup,
noter kura çekimi Bakanlığımız https://youtube.com/c/TCUlaştırmaveAltyapıBakanlığı youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderile listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş
sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
4) Kura çekimi aracılığıyla belirlenen asıl ve yedek aday listesi ile listede belirtilen adayların hangi belgeleri teslim
edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.