Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alıyor

zabita-alimi-konya

İstanbul Üsküdar Belediyesi KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla 40 zabıta memuru alıyor.

Zabıta
Memuru
GİH
8 10
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi
Lisans programlarının birinden
mezun olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP3
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
1
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,
Fermantasyon, Fermantasyon
Teknikerliği, Fermente Ürünler
önlisans, programlarının birinden
mezun olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
1
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,
Fermantasyon, Fermantasyon
Teknikerliği, Fermente Ürünler
önlisans, programlarının birinden
mezun olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
2
Harita, Harita Kadastro, Harita ve
Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,
Harita ve Kadastro önlisans
programlarının, birinden mezun
olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
4 Herhangi bir önlisans programlarının
birinden mezun olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
5
Herhangi bir önlisans programlarının
birinden mezun olmak, En az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10 12
Herhangi bir önlisans programlarının
birinden mezun olmak, En az C sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Zabıta
Memuru
GİH 10
5
Herhangi bir önlisans programlarının
birinden mezun olmak, A sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın KPSSP93
En az 75
puan

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/08/2020’den 30/08/2020 Pazartesi günü saat
17:30’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere
Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri
gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.