Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi istihdam edecek

Devlet Personel Başkanlığı tek tek açıkladı 40 bin kişi alınacak

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla “sürekli işçi” kadrolarına alım yapılacak.

Alınacak personeller 1 gıda teknikeri, 1 makine bakım onarım teknisyeni, 1 elektrikçi, 1 forklift operatörü, 2 kasap ve 4 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 10 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacakların 18 yaşını doldurmuş olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor.

Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 23-27 Aralık’ta yapılacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak gıda teknikeri hariç diğer bölümlerden açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.