Vmware Esx Server Nedir Nasıl Kurulur

Vmware Esx kurulumu

VMware 1999 senesinde kurulumuş bir şirket ve ilk ürünü VMware Workstation’dır. Bu ürün PC lerimize kurduğumuz ve Windows ile aynı vakit başka sanal pc lerin çalışamsına imkan veren bir yazılım.

Daha sonra bu ürünü server ortamı için geliştirildi 2001 senesinde ESX Server1’i biz kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu ürün Workstation gibi tek bir server üstünde birden çok işletim sistemi işlevini gerçekleştirmesine imkan sağlamıştır, ancak Workstation’dan farkı altında çalışan her hangi bir işletim düzeneğinin olmamasıdır. Sıfırdan gelişştirilen ve çok iyi optimize edilen bir kernel yardımıyla üstünde çalışan sanal server lar için kaynak idaresini en etkin şekilde gerçekleştirmeyi başarmıştır bu ürün. Sonraki senelerde tasarlanmış ve yeni özellikler eklenmiş, Virtual Center diye isimlendirdikleri merkezi idare platformu diye tanımladığımız programlamayı geliştrmişler. Virtual Center yardımıyla aynı anda tüm ESX Server’larınızı ve sanal server larınızı tek bir ekrandan yönetebilir hale geldik.

Vmware Esx Server kurulumu ve detayları

ESX Server direk donanım üstüne kurulan bir yazılım. Kurulumu çok basit, Red Hat Enterprise Linux kurmuş olanlar hiç yabancılıkla çekmeyecekler, kurmamış olanlar ise hiç bir zorlukla karşılaşmayacakalrdır. Nedir bu RHEL diyebilirsiniz. ESX Server’ın kernel ı tamamiyle sıfırdan geliştirlmiş bir kernel dedik ama bu kernel a nasıl komut göndereceğiz? Bunun için VMware RHEL’i modifiye etmiş ve service console olarak bunu kullanmış. Aslında service console kuruyoruz, bu esnada esx server ın kernel ı da direk yükleniyo. Kurulum ardından Virtual Infrastructure Client (VI Client) vasıtasıyla ki bu ufak bir tool (bu tool u Service Console’a sunduğumuz IP yi internet browser a aratarak açılan ekrandan indirebilirsiniz) ile yönetiyoruz. Bu tool ile sanal makine (VM) oluşturabiliyoruz, sanal donanımları değiştirebiliyoruz, VM in console ekranını alıp idaresini yapabiliyoruz